Zo geboren?!

Als iemand in je omgeving je aanspreekt op jouw gedrag kun je nogal makkelijk zeggen ‘zo ben ik nu eenmaal’. De vraag is dan: ben je ook echt zo geboren? Deze vraag leidt ons naar een verdieping op hoe je wordt geboren en hoe je daarna wordt gevormd.

We worden allemaal geboren uit een vader en een moeder, uit een man en een vrouw. In het genetische DNA wat we meekrijgen ligt (veel) informatie opgeslagen uit ons familiesysteem van maar liefst zeven generaties terug. Je krijgt dus niet alleen informatie mee van je ouders, maar ook van alle generaties daarvoor. We weten daarbij dat een deel van de informatie soms gemakkelijk één of meerdere generaties overslaat, totdat het systeem iemand heeft gevonden die een dusdanig groot hart heeft dat deze informatie ook gedragen kan worden. De verwerking kan dan beginnen en mogelijke verstrikkingen die zijn ontstaan kunnen worden opgelost.

Nadat we geboren zijn komen we terecht in het gezin van herkomst. Beide ouders hebben invloed op de verdere ontwikkeling van hun kind. DNA dat al aanwezig is in het kind, wordt snel versterkt en daarmee blijven mogelijke andere kwaliteiten onbenut. Risico is dat door de ouders de mogelijkheden die in potentie in het kind aanwezig zijn zich niet ontwikkelen. Dat is heel jammer.

Gelukkig is ons karakter maar voor een klein gedeelte genetisch bepaald en wordt het veel meer gevormd door de manier/omgeving waarin we opgroeien. We komen los van onze moeder. Het gevoel van afgescheidenheid, dat levensbedreigend is voor een klein kind, veroorzaakt veelal een gemis bij het kind. Dit pijnlijke gemis is vaak op latere leeftijd in relaties nog voelbaar. Je gaat je er naar gedragen. We willen allemaal het gemis aan liefde en aandacht weer herstellen, terwijl we ons ook moeten realiseren dat dit gemis uit het verleden nooit en te nimmer in het hier en nu kan worden hersteld. Zo ontstaat onze eigen persoonlijkheid en daarmee de karakterstructuren. We worden er dus niet mee geboren, maar ze worden gevormd. Op basis van ons DNA vormt de ene karakterstructuur zich makkelijker en sneller dan de ander.

Wil jij ook weten hoe jij door je systeem van herkomst bent gevormd? Maak dan een afspraak met mij. Door middel van een opstelling gaan we kijken hoe het voor jou was. Als je eerst nog meer wilt lezen abonneer je dan op mijn inspiratiemail, dan kun je zelf de eerste stap zetten.