Wat je vindt mag je houden

Wat je vindt mag je houden. Dat is een uitspraak die mij enorm helpt om de meningen en het (ver)oordelen van de ander naast mij neer te leggen in plaats van het persoonlijk op te vatten.

(Ver)oordelen, ik heb er altijd al moeite mee gehad. Zodra ik de woorden ‘ik vind’ hoor, dan interpreteer ik dat wat volgt vaak als een oordeel. Helemaal als mensen zich met hun mening groter maken dan de ander en het beter denken te weten. Met dat beter weten van ons EGO kwetsen we ongewild (mogelijk) de ander. We remmen de ander daarmee af, zetten ze op een ander (verkeerd) spoor of schrikken ze af.

Maar als je als pleaser op zoek gaat naar wat jezelf wilt, kom je vanzelf ook terecht in het veld van je eigen oordelen en meningen. Dat kan ook niet anders. Dan voel ik meteen de moeite die het mij kost om deze uit te spreken. Mijn hele lijf komt in opstand door te gaan trillen. Ik voel de angst om inderdaad de ander te kwetsen, maar als ik mij niet zou uitspreken dan kwets ik mezelf. Zoals een coach ooit zo mooi tegen mij zei: wie kwets je liever? Jezelf of de ander? Het is voor mij nog steeds een schokkende constatering dat ik makkelijker mezelf kwets dan de ander, waarbij ik mezelf opoffer en verloochen. Stapje voor stapje maak ik andere keuzes en dat is de winst van het vele persoonlijke werk dat ik doe.

Ik keer terug naar waar ik ten diepste naar verlang en zoek vanuit welke behoefte ik ga zeggen wat ik wil zeggen. Dan uit ik wat er in mij leeft en hoe dat voor mij voelt. Als ik daar volledig de verantwoordelijkheid voor neem of kan nemen, dan kan ik een verzoek doen aan de ander om mij tegemoet te komen in die behoefte. Dat mag, maar moet niet. Het antwoord mag ook nee zijn.

Wat je vindt mag je houden geldt voor wat de ander tegen jou zegt, maar ook voor wat jezelf zegt tegen de ander. Het is voor mij een geruststellende gedachte dat het aan de ander is of hij/zij zich gekwetst voelt door mijn woorden.. Het geeft ruimte en vrijheid om mij uit te spreken.

Jij wilt toch ook beschikken over je eigen vrije levenswil? Vraag de inspiratiemail aan of neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.