Verstrikking

Verstrikking is een term die we binnen familiesystemen meestal gebruiken om aan te duiden dat je iets overneemt van iemand uit jouw familiesysteem. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het overnemen van emoties, gedachten, gevoelens of gedrag. Het kan zelfs gaan om het overnemen van gedragspatronen van een vader of moeder of zelfs nog van generaties daarvoor. Voordat je het weet zit je muurvast in deze verstrikking.

Een verstrikking is een patroon wat generaties lang gedragen kan worden totdat iemand bereid is om het aan te kijken en het zichtbaar te maken. Want daardoor kan het oplossen. Er is vaak een direct verband met uitsluiting en dat geeft een disbalans in het systeem. Dat wordt dan weer gecompenseerd door bepaald gedrag.

Er zijn een aantal oorzaken of redenen voor uitsluiting. Bijvoorbeeld een (te) vroege dood van een kind. Dat veroorzaakt een enorme rouw, maar ouders schieten vaak in een overlevingsmechanisme. Alle emoties en gevoelens worden niet erkend en weggedrukt. Ze mogen er niet zijn. Bovendien wordt er meestal ook niet meer gesproken over dit kind en de emoties. Ook gebeurtenissen in eerdere generaties van het familiesysteem waar een trauma aan verbonden is, kun je als oorzaak duiden. Denk hierbij aan: seksueel misbruik, ongelukken waarbij doden zijn gevallen, (zelf)moord, oorlogen, faillissementen, adoptie, onechtelijke geboortes, homoseksualiteit of psychiatrische problemen.

Zit je onbewust in een verstrikking, dan kan zich dit op verschillende manieren uiten. In algemene zin zie je vaak dat het leven niet stroomt. Je kunt niet je eigen leven leiden. Je bent loyaal aan de persoon waarmee je verstrikt bent. Daardoor worstel je met bepaalde gevoelens, gedachten en gedrag die eigenlijk niet van jou zijn. Maar wanneer jij je hier niet bewust van bent, kun je dit niet veranderen.

Wil jij je ook bewust worden van een verstrikking uit jouw familiesysteem waar jij mogelijk mee verbonden bent? Neem dan contact met mij op en dan gaan we kijken met behulp van een opstelling hoe het bij jou zit. Of lees de aankomende inspiratiemail hoe jij je bewust kunt worden van jouw verstrikking.