Verantwoordelijkheid nemen

Mijn grootste uitdaging is om mijn eigen boontjes te (leren) doppen en zo de verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen leven. Op dit moment speel dit volop in mijn leven. Ik kan niet meer terugvallen op de ander die voorheen plichtsgetrouw alles oppakte wat ik liet liggen en zo mijn verantwoordelijkheid overnam. Eigenlijk bevalt het mij heel goed om zelf de regie in handen te hebben.

Wij leggen heel makkelijk de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en welbevinden bij de ander neer. Als we ons rot of verdrietig voelen, dan komt dit door de ander. Als ons iets niet lukt dan komt dat door het systeem of de omstandigheden. We worden er zo afhankelijk van en als we niet uitkijken misschien zelfs wel overafhankelijk. We schieten dan in een slachtofferhouding waarin we ons zielig of hulpeloos gaan gedragen, in de aanklacht gaan of in een reddersrol schieten. Verschillende vormen waarin we ons eigen drama creëren en niet de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven nemen.

Autonomie is één van onze basisbehoeften. Dit merk je als klein kind al als je in de fase terecht komt van ‘zelluf doen’. We ontdekken onze zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Zo leren we om verantwoordelijkheid te nemen voor onze acties, daden en gedrag, gevoelens en gedachten. Soms komt er echter een kink in de kabel als het kind niet echt los komt van zijn of haar moeder, waarvan het tot dan toe sterk afhankelijk was. We ontwikkelen dan onvoldoende onze eigen autonomie, terwijl we daar wel een grote (basis)behoefte aan hebben.

Als jij je onvoldoende kunt ontwikkelen in je eigen autonomie en het nemen van verantwoordelijkheid, dan raak je verstrikt in het symbiotische masker. Je wordt een allemansvriend en vaart continu mee op de mening, keuzes en gedrag van iemand anders die belangrijk voor jou is. De grote vraag is dan ‘wie ben ik zonder de ander?’. Als beschermingsmechanisme deint iemand continu mee op de energie van een ander. De grote uitdaging is om zelf keuzes te maken en vanuit eigen verlangens te handelen. Iemand heeft primair de behoefte aan meer verbinding met zichZelf en zijn eigen willen en kunnen. De sterke kanten van dit masker zijn een enorme mate van empathie en de mogelijkheid om zich in een ander te verplaatsen, fijngevoeligheid en groot liefdevol vermogen.

Wil jij ook weer verantwoordelijkheid nemen en je autonomie (her)pakken? Neem vooral contact op met mij of lees de aankomende inspiratiemail.