Ik vond de liefde…

Tijdens mijn reis in Mexico vond ik de liefde voor meZelf. Ik mocht de liefde en zorg ervaren van de groep waar ik mee reisde, toen ik uitdagingen tegenkwam die toch (fysiek) zwaarder waren dan ik van tevoren had gedacht. In het werken met papa en mama kon ik ineens mijn grote liefde voor hen voelen, maar ook van hun voor mij. Dat ontroerde mij. Pas toen die poort was geopend, kon ik ook de liefde voor mijZelf gaan voelen en zo mijZelf omarmen in alle pijn en gemis van mijn jeugd. Deze zelfliefde kan nu nog meer gaan stromen.

Liefde is eigenlijk een heel bijzonder fenomeen en ze kent vele verschillende vormen. Wikipedia omschrijft liefde als een diepe acceptatie van en genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander of zichzelf, maar kan ook betrekking hebben op dieren, zaken, voorwerpen of handelingen. Liefde is een gevoel, een blije energie van goed voelen, acceptatie of oké zijn met jeZelf. Een gevoel dat we ervaren en dat in verschillende situaties anders kan voelen. Houden van een broodje pindakaas is een ander gevoel dan houden van je kind.

Onze eerste kennismaking met de liefde is die van onze ouders en komt voort uit onze hechting met mama en vervolgens ook papa. Hier ontstaat ook gelijk de eerste misvatting over de liefde, namelijk dat wij afhankelijk zouden zijn van een ander om liefde te kunnen ontvangen, ervaren en voelen. We ervaren ook gelijk een tekort en gemis aan liefde.
We leren ook om liefde te geven aan onze ouders, die een enorme loyaliteitsliefde wordt, en vervolgens ook aan andere naasten vanuit de evolutionaire drang om voor het welzijn van onze naasten te zorgen.
Deze beide vormen van liefde staan echter los van motivatie en stimulatie door straf en/of beloning.

Zodra we als kind meer in aanraking komen met de buitenwereld, leren we nog een andere vorm van liefde kennen, gebaseerd op genot en pijn, oftewel vind ik iemand aardig of niet (en omgekeerd). Zo ontstaan vriendschappen op basis van affectie. Zodra we als kind gaan spelen met andere kinderen, wordt er met deze vorm van liefde geoefend. 

Als laatste ontdekken we de romantische liefde op basis van passie en erotiek. We worden op iemand verliefd op basis van (seksuele) aantrekkingskracht en wellust. De verliefdheid gaat over en afhankelijk van de mate van intimiteit, vormt deze romantische liefde een noodzakelijke voorwaarde voor een partnerrelatie. Deze liefde zal alleen voor eeuwig zijn als deze wordt onderhouden door het commitment aan de relatie in de vorm van liefdevolle eerlijkheid.

Weer van mijn ouders houden en hen volledig aanvaarden zoals ze zijn, maakt dat ik mij kan verzoenen met hoe het vroeger was. Daardoor ben ik vrij en niet meer gebonden. Ik zoek geen opvulling meer voor mijn enorme gemis in mijn omgeving bij mij naasten en geliefden, die vind ik nu in en bij meZelf.

Jij wilt toch ook zo’n stevig fundament van zelfliefde voelen in jeZelf? Neem gerust contact op met mij en ik gids je graag naar een volgende stap.