Grenzen

Liefdevol zijn en leven betekent niet dat je zomaar alles over je kant hoeft te laten gaan. Je mag rustig jouw grenzen aangeven naar de ander. Dat is immers liefdevol naar jeZelf. In de patronen van de pleaser en de allemansvriend verdwijnen die grenzen gemakkelijk en dat is niet liefdevol naar jeZelf zijn. De strijder daarentegen trekt een hele duidelijke grens en dat is niet liefdevol naar de ander, maar ook niet naar zichZelf.

De pleaser is de wereldverbeteraar die zichZelf gemakkelijk opoffert ten gunste van de ander. Daarbij worden verschillende grenzen overschreden. Ten eerste die van zichZelf, want er wordt niet meer zuiver gevoeld wat de pleaser zelf zou willen. Het is de eigen wil die wordt opgeofferd. Ten tweede wordt de grens van de ander overschreden omdat er iets voor de ander wordt gedaan waar hij of zij niet om heeft gevraagd. De derde grens gaat over het feit dat de pleaser overstapt van liefdevol zijn naar liefdevol doen als strategie om zijn eigen pijn en lijden te bedekken.

De allemansvriend wil iedereen te vriend houden en zal alles doen om een relatie goed te houden. In een partnerrelatie smelten twee allemansvrienden makkelijk samen tot één. De grenzen van de eigen autonomie en zelfstandigheid worden daarbij overschreden. De uitwisseling van taken die leiden tot het volwassen worden, maakt dat beiden té afhankelijk worden van elkaar. Ze kunnen niet meer zonder elkaar. De grens wat van de één is en wat van de ander is vervaagt en verdwijnt op den duur volledig. Er is geen ik meer, alleen nog maar wij.

De strijder kent zijn grenzen heel goed. Tot hier en niet verder. Gedreven door wantrouwen naar de ander schiet hij of zij door naar individualistisch en afstandelijk gedrag. Kwetsbaarheid wordt in het contact niet (meer) getoond en daarmee gaat de strijder over de innerlijke grens van zijn eigen daderschap heen. Gedrag en daden worden dan gevoed door het gewonde stuk en uit zich in het minst erge geval in een stevige mening en flink (ver)oordelen. Zo wordt het respect voor de ander geschonden en daarmee ook weer een grens overschreden.

Wil jij ook weten hoe het met jouw grenzen gesteld is? Ik spar er graag over met je en gids je graag een eindje op weg in het (weer) leren kennen van jouw eigen grenzen. Of abonneer je op de inspiratiemail en dan krijg je woensdag al een paar tips van mij.