Commitment

De afgelopen periode heeft voor mij behoorlijk in het teken gestaan van mijn commitment aan een zang- en danstheater. Aankomend weekend is de show en dat betekent dat de druk toeneemt omdat er op het allerlaatste moment nog van alles moet worden geregeld. In ieder geval door mij. Met een sterke toewijding en betrokkenheid wordt er samen toegewerkt naar de show.

Commitment is dat wat je nodig hebt als jij jeZelf verantwoordelijk wilt voelen voor jouw eigen behoeften en verlangens. Als je de verplichting naar de ander, maar ook naar jeZelf, om aan bepaalde verwachtingen te voldoen hebt losgelaten, dan kun je toegeven aan jouw eigen pure verlangens.

Verlangens zijn mooi, want ze geven richting. Maar ze geven ook aan wat je mist of hebt gemist in het verleden. Het gemis wordt dan opnieuw bekrachtigd door het verlangen. Dit kan zelfs leiden tot passiviteit en slachtoffergedrag. Vandaar dat jouw commitment belangrijk is om jouw verlangen in beweging te krijgen.

Door verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen verlangen neem jij jeZelf serieus. Je verwacht niet meer van anderen dat zij zorgen voor jouw verlangens en dat zij deze vervullen. Je ziet nu in dat het echt van jeZelf moet komen. Commitment van jouw kant is daarbij een sterke voortduwende kracht.

Een verlangen moet je helder hebben. Je zou kunnen zeggen dat je bij jeZelf draagvlak vindt voor dit verlangen. Een echte en heuse bereidheid die je bij jeZelf voelt. Pas dan kun je jouw commitment aan je verlangen uitspreken. Dat dit soms nog niet zo eenvoudig is heeft diverse redenen die ik je graag uitleg. Soms zit jij jeZelf akelig in de weg als het gaat om het vervullen van jouw eigen behoeften en verlangens.

Wil jij ook weer commitment leren voelen voor je eigen verlangens. Lees dan de inspiratiemail waar ik dieper inga op dit thema. Het staat je ook altijd vrij om contact met mij te op te nemen, dan gids ik je een eindje op weg.