Beweging

Ons leven bestaat uit keuzes maken en beslissingen nemen. We kiezen voor het een of het ander. Dit hoort kennelijk bij de dualiteit waarin we leven. We kunnen echter ook kiezen voor beweging tussen de twee polariteiten, waarbij we noch kiezen voor het één noch voor het ander. De beweging die we maken houden we zo klein mogelijk, omdat we in de uitersten van de polen in destructief gedrag terecht komen.

In onze ontwikkeling maken we voortdurend de beweging tussen de polariteiten op zes ontwikkelthema’s. Als we onze ontwikkeling onvoldoende doormaken, ontstaan hieruit onze maskers. Zo vormen we ons innerlijk kompas dat richting geeft aan ons leven. We hebben de keuze om in onze groei de ontwikkelingsthema’s alsnog te doorlopen.

We kunnen beweging maken op zes ontwikkelingsthema’s:

  • De beweging van de hemel naar de aarde. Je welkom of thuis voelen en op aarde komen in het hier en nu.
  • De beweging van tekort naar vervulling. Steun/hulp leren vragen en leren ontvangen.
  • De beweging van samen naar apart. Je autonomie vinden en toch in verbinding blijven.
  • De beweging van last en lichtheid. Onderscheid weten te maken tussen jóuw verantwoordelijkheid en die van de ander.
  • De beweging van wantrouwen naar vertrouwen. Leren vertrouwen op de ander door je kwetsbaarheid toe te laten.
  • De beweging van verstarren naar ontdooien. De bedding vinden in je eigen mannelijke of vrouwelijke potentie en vanuit daar leven.

We doorlopen allemaal deze ontwikkelingsthema’s en maken ze in meer of mindere mate af. Als we de beweging niet afmaken dan lopen we het risico dat we het thema gaan uitbesteden in de partnerrelatie en/of in de werkrelatie. Je gaat zaken van de ander verwachten die hoe dan ook waar gemaakt moeten worden en daarmee een verplichting worden. Voordat je het weet zit je in de verwijten of zelfs in de verbittering. Dan wordt het tijd om de verstrikking op te lossen en je verwonding te gaan helen. Pas dan kun je jouw verlangen waarachtig voelen, zonder dat de ander dit verlangen moet invullen.

Wil jij ook ontdekken waar jij nog in beweging wilt komen? Neem dan gerust contact met mij op en ik gids je een eindje op weg. Je eerste stap zet je met de inspiratiemail, maar je kunt ook met mij op reis. Voel je hartelijk welkom.